Tarptautinė veikla

 

Tarptautinė veikla ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis yra vienas iš Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos veiklos tikslų.

Federacija yra tiesioginė šių tarptautinių organizacijų narė: EPSU (Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų) ir IndustriAll Europe (Europos pramonės profesinių sąjungų). 

Būdama LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) nare, Federacija turi netiesioginę narystę ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijoje).

Taip pat Federacija bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Danijos, Baltarusijos ir kitų šalių profesinėmis sąjungomis.

Būdama ETUC nare, Federacija turi galimybę  pareikšti savo nuomonę klimato kaitos ir energetikos bei stabilaus vystymosi klausimais. Be to, Federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas dalyvauja ETUC klimato kaitos ir energetinio stabilumo darbo grupės veikloje, kuri posėdžiauja porą kartų per metus Briuselyje.

J. Neverauskas taip pat atstovauja Lietuvai EPSU Viešųjų paslaugų nuolatinio komiteto darbe. Komiteto sprendimai ir siūlymai socialiniais klausimais pateikiami įvairioms atsakingoms institucijoms, taip pat Europos Komisijai.

Federacijos atstovai nuolat dalyvauja tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose socialinio dialogo, kolektyvinių derybų, kitais socialiniais klausimais.

Tarptautinių organizacijų patirtis, rekomendacijos ir priemonių paketai yra naudinga ir ženkli pagalba Federacijai, vystant dialogą su darbdaviais, reaguojant į įmonėse iškylančias problemas ir siekiant kuo geriau atstovauti darbuotojams.