fbpx

Tarptautinė veikla

Tarptautinė veikla ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis yra vienas iš Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos veiklos tikslų.

Federacija yra tiesioginė šių tarptautinių organizacijų narė: EPSU (Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija), PSI (Tarptautinė viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija) bei IndustriAll European trade union (Europos pramonės profesinė sąjunga). 

Būdama LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) nare, Federacija turi netiesioginę narystę ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijoje).

Taip pat Federacija bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos ir kitų šalių profesinėmis sąjungomis.

Būdama ETUC nare, Federacija turi galimybę  pareikšti savo nuomonę darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės apsaugos, klimato kaitos ir energetikos bei stabilaus vystymosi klausimais. 

Federacijos atstovai nuolat dalyvauja tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose socialinio dialogo, kolektyvinių derybų, kitais socialiniais klausimais.

Tarptautinių organizacijų patirtis, rekomendacijos ir priemonių paketai yra naudinga ir ženkli pagalba Federacijai, vystant dialogą su darbdaviais, reaguojant į įmonėse iškylančias problemas ir siekiant kuo geriau atstovauti darbuotojams.

Mūsų atstovai tarptautinių organizacijų komitetuose:

  • Eglė Kukštaitė (Kauno regiono energetinių įmonių jungtinė darbininkų profsąjunga) - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė ETUC Darbuotojų saugos ir sveikatos komitete;
  • Birutė Daškevičienė (Achemos darbuotojų profesinė sąjunga) - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė ETUC Tvaraus vystymosi ir klimato kaitos komitete;
  • Deividas Činikas (Kauno regiono energetinių įmonių jungtinė darbininkų profsąjunga) - Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos atstovas EPSU Komunalinių paslaugų nuolatiniame komitete (pakaitinis narys);
  • Jurga Subačiūtė ŽemaitienėLietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė (pakaitinė narė) ETUC Socialinės apsaugos komitete, Lietuvos atstovė EPSU Nuolatiniame komunalinių paslaugų komitete, Moterų ir lyčių lygybės komitete, pakaitinė narė EPSU Vykdomajame komitete, bei koordinatorė Baltijos šalims Šiaurės šalių pramonės profesinių sąjungų koordinacinėje grupėje Nordic IN;
  • Lukas Kursevičius - Lietuvos atstovas EPSU jaunimo komitete (pakaitinis narys);
  • Jūratė Jasiūnienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė Europos profesinių sąjungų konfederacijos Atlyginimų skaidrumo darbo grupėje.