fbpx

Tarptautinė veikla

Tarptautinė veikla ir bendradarbiavimas su tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis yra vienas iš Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos veiklos tikslų.

Federacija yra tiesioginė šių tarptautinių organizacijų narė: EPSU (Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija), PSI (Tarptautinė viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija) bei IndustriAll European trade union (Europos pramonės profesinė sąjunga). 

Būdama LPSK (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) nare, Federacija turi netiesioginę narystę ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacijoje).

Taip pat Federacija bendradarbiauja su Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos ir kitų šalių profesinėmis sąjungomis.

Būdama ETUC nare, Federacija turi galimybę  pareikšti savo nuomonę darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės apsaugos, klimato kaitos ir energetikos bei stabilaus vystymosi klausimais. 

Federacijos atstovai nuolat dalyvauja tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose, seminaruose, konferencijose socialinio dialogo, kolektyvinių derybų, kitais socialiniais klausimais.

Tarptautinių organizacijų patirtis, rekomendacijos ir priemonių paketai yra naudinga ir ženkli pagalba Federacijai, vystant dialogą su darbdaviais, reaguojant į įmonėse iškylančias problemas ir siekiant kuo geriau atstovauti darbuotojams.

Mūsų atstovai tarptautinių organizacijų komitetuose: