fbpx
  • Mes su Ukraina!
    Mes su Ukraina!

2021 m. darbo ginčų komisijose priteista 6,14 mln. eurų

Paskelbta: 2022-03-22

Apžvelgus 2021 metų Darbo ginčų komisijų (toliau – DGK) darbo rezultatus, matosi, kad pagrindinė priežastis, dėl ko yra kreipiamasi į DGK, nesikeičia. Dažniausias reikalavimas – išieškoti nesumokėtą darbo užmokestį. Tokie reikalavimai sudarė apie 66 proc. visų per 2021 m. gautų prašymų. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, apie 95 proc. prašymų teikė darbuotojai.

Skaityti plačiau...

Kompromisiniame Atlyginimų skaidrumo direktyvos tekste - daugiau garantijų darbuotojams

Paskelbta: 2022-03-21

Kovo 21 d. įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Atlyginimų skaidrumo darbo grupės posėdis. Jame buvo pateikta išsamesnė informacija apie tai, kad kovo 17 d. Europos Parlamento (EP) užimtumo ir lyčių lygybės komitetai pritarė Europos Sąjungos (ES) Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos kompromisiniam tekstui. Iki šio balsavimo, rengiant tekstą, buvo atlikta daugiau nei 1000 šios direktyvos pakeitimų!

Skaityti plačiau...

Europos pramonės profesinių sąjungų atstovai ieškojo bendrų sprendimų dėl karo Ukrainoje

Paskelbta: 2022-03-18

Kovo 17 d. įvyko nuotolinis Europos pramonės profesinės sąjungos (IndustriallEurope) neeilinis vykdomojo komiteto posėdis. Jame buvo kalbama apie karo Ukrainoje situaciją, jo įtaką verslui, gamybai ir įvairiems sektoriams, energetikos politikai, kainoms bei profesinių sąjungų indėlį į pagalbą ukrainiečiams.

Posėdyje dalyvavo 130 atstovų, Lietuvai jame atstovavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotoja Jurga Subačiūtė-Žemaitienė.

Skaityti plačiau...

Lietuvos profesinės sąjungos jungiasi į tarptautinę Ukrainos palaikymo akciją

Paskelbta: 2022-03-15

Kovo 15 d. visame pasaulyje profesinės sąjungos jungiasi į Solidarumo su Ukraina akciją – Lietuva taip pat. 

Skaityti plačiau...

Su Kovo 11-ąja!

Paskelbta: 2022-03-10

Kiek daug pasaulio tautų ir šiandien tebevargsta kovoje už laisvę. Ukraina – tai skaudus ir mums visiems artimas tos kovos pavyzdys.

Tikiu, kad šio karo fone daugelis iš naujo permąstėme mūsų tautos nueitą kelią, įvertinome mūsų laisvės kainą.

Laisvės ir tiesos šviesoje nuoširdžiai sveikinu visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Už Jūsų ir mūsų laisvę!

Lietuvos pramonės profesinių sąjunga federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė